Selectează versiunea
Versiunea Dumitru Cornilescu (ro)
Versiunea King James (en)
Versiunea Webster (versiunea KJV refăcută) (en)
Versiunea American Standard (en)
Versiunea Basic English (en)
Versiunea Young's Literal Translation (en)
Proverbele

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul. –
2 Bogatul şi săracul se întâlnesc: Domnul i-a făcut şi pe unul şi pe altul.
3 Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg înainte şi sunt pedepsiţi. –
4 Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa. –
5 Spini şi curse sunt pe calea omului stricat: cel ce-şi păzeşte sufletul se depărtează de ele. –
6 Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. –
7 Bogatul stăpâneşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. –
8 Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera, şi nuiaua nelegiuirii lui este gata. –
9 Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. –
10 Izgoneşte pe batjocoritor, şi cearta se va sfârşi, neînţelegerile şi ocările vor înceta. –
11 Cine iubeşte curăţia inimii şi are bunăvoinţa pe buze, este prieten cu împăratul. –
12 Ochii Domnului păzesc pe cel ce are ştiinţă, dar înfruntă cuvintele celui stricat. –
13 Leneşul zice: „Afară este un leu, care m-ar putea ucide pe uliţă!” –
14 Gura curvelor este o groapă adâncă; pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. –
15 Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. –
16 Cine asupreşte pe sărac ca să-şi mărească avuţia, va trebui să dea şi el altuia mai bogat şi va duce lipsă. –
17 Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor, şi ia învăţătura mea în inimă. –
18 Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău şi să-ţi fie toate deodată pe buze. –
19 Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul, vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe tine. –
20 N-am aşternut eu oare în scris pentru tine sfaturi şi cugetări,
21 ca să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? –
22 Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, şi nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă!
23 Căci Domnul le va apăra pricina lor şi va despuia viaţa celor ce-i despoaie. –
24 Nu te împrieteni cu omul mânios şi nu te însoţi cu omul iute la mânie,
25 ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet. –
26 Nu fi printre cei ce pun chezăşii, printre cei ce dau zălog pentru datorii.
27 Căci dacă n-ai cu ce să plăteşti, pentru ce ai voi să ţi se ia patul de sub tine? –
28 Nu muta hotarul cel vechi, pe care l-au aşezat părinţii tăi. –
29 Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi, nu lângă oamenii de rând.