Selectează versiunea
Versiunea Dumitru Cornilescu (ro)
Versiunea King James (en)
Versiunea Webster (versiunea KJV refăcută) (en)
Versiunea American Standard (en)
Versiunea Basic English (en)
Versiunea Young's Literal Translation (en)
Proverbele

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept. –
2 Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu, cine îl supără, păcătuieşte împotriva sa însuşi. –
3 Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. –
4 Toamna, leneşul nu ară; la secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic! –
5 Sfaturile în inima omului sunt ca nişte ape adânci, dar omul priceput ştie să scoată din ele. –
6 Mulţi oameni îşi trâmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om credincios? –
7 Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el! –
8 Împăratul, care şade pe scaunul de domnie al dreptăţii, risipeşte orice rău cu privirea lui. –
9 Cine poate zice: „Mi-am curăţat inima, sunt curat de păcatul meu”? –
10 Două feluri de greutăţi şi două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. –
11 Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană. –
12 Urechea care aude şi ochiul care vede, şi pe una şi pe celălalt, Domnul le-a făcut. –
13 Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii şi te vei sătura de pâine. –
14 „Rău! Rău!” zice cumpărătorul, şi plecând, se fericeşte. –
15 Este aur şi sunt multe mărgăritare; dar buzele înţelepte sunt un lucru scump. –
16 Ia-i haina, căci s-a pus chezaş pentru altul; şi ţine-l zălog pentru alţii. –
17 Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriş. –
18 Planurile se pun la cale prin sfat! Fă războiul cu chibzuinţă. –
19 Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţine gura să nu te amesteci. –
20 Dacă cineva blestemă pe tatăl său şi pe mama sa, i se va stinge lumina în mijlocul întunericului. –
21 O moştenire repede câştigată de la început, nu va fi binecuvântată la sfârşit. –
22 Nu zice: „Îi voi întoarce eu răul!” Nădăjduieşte în Domnul, şi El te va ajuta. –
23 Domnul urăşte două feluri de greutăţi, şi cântarul mincinos nu este un lucru bun. –
24 Domnul îndreaptă paşii omului, dar ce înţelege omul din calea sa?
25 Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduinţă sfântă, şi abia după ce a făcut juruinţa să se gândească. –
26 Un împărat înţelept vântură pe cei răi şi trece cu roata peste ei. –
27 Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. –
28 Bunătatea şi credincioşia păzesc pe împărat, şi el îşi întăreşte scaunul de domnie prin bunătate. –
29 Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. –
30 Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile şi vânătăile până la rană. –