Selectează versiunea
Versiunea Dumitru Cornilescu (ro)
Versiunea King James (en)
Versiunea Webster (versiunea KJV refăcută) (en)
Versiunea American Standard (en)
Versiunea Basic English (en)
Versiunea Young's Literal Translation (en)
Psalmii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1
Către mai marele cântăreţilor.

Bateţi din palme toate popoarele! Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!
2 Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoşat: El este Împărat mare peste tot pământul.
3 El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre.
4 El ne alege moştenirea, slava lui Iacov, pe care-l iubeşte. – (Oprire)
5 Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruinţă, Domnul înaintează în sunetul trâmbiţei.
6 Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!
7 Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!
8 Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.
9 Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului: El este mai înalt şi mai presus de orice.