Selectează versiunea
Versiunea Dumitru Cornilescu (ro)
Versiunea King James (en)
Versiunea Webster (versiunea KJV refăcută) (en)
Versiunea American Standard (en)
Versiunea Basic English (en)
Versiunea Young's Literal Translation (en)
Psalmii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi Numele Domnului, lăudaţi-L, robi ai Domnului,
2 care staţi în Casa Domnului, în curţile Casei Dumnezeului nostru!
3 Lăudaţi pe Domnul, căci Domnul este bun; cântaţi Numele Lui, căci este binevoitor.
4 Căci Domnul Şi-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui.
5 Ştiu că Domnul este mare şi că Domnul nostru este mai presus de toţi dumnezeii.
6 Domnul face tot ce vrea în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile.
7 El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările lui.
8 El a lovit pe întâii născuţi ai Egiptului, de la oameni până la dobitoace.
9 A trimis semne şi minuni în mijlocul tău, Egiptule: împotriva lui faraon şi împotriva tuturor slujitorilor lui.
10 A lovit multe neamuri şi a ucis împăraţi puternici:
11 pe Sihon, împăratul amoriţilor, pe Og, împăratul Basanului, şi pe toţi împăraţii Canaanului;
12 şi le-a dat ţara de moştenire, de moştenire poporului Său, Israel.
13 Doamne, Numele Tău rămâne pe vecie; Doamne, pomenirea Ta ţine din neam în neam,
14 căci Domnul va judeca pe poporul Său, şi va avea milă de robii Săi.
15 Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor.
16 Au gură, şi nu vorbesc, au ochi, şi nu văd,
17 au urechi, şi totuşi n-aud, da, n-au suflare în gură.
18 Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei.
19 Casa lui Israel, binecuvântaţi pe Domnul! Casa lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul!
20 Casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul! Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul!
21 Domnul să fie binecuvântat din Sion, El, care locuieşte în Ierusalim! Lăudaţi pe Domnul!