Selectează versiunea
Versiunea Dumitru Cornilescu (ro)
Versiunea King James (en)
Versiunea Webster (versiunea KJV refăcută) (en)
Versiunea American Standard (en)
Versiunea Basic English (en)
Versiunea Young's Literal Translation (en)
Psalmii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, „căci în veac ţine îndurarea Lui!”
2 Să zică Israel: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
3 Casa lui Aaron să zică: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
4 Cei ce se tem de Domnul să zică: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
5 În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul: Domnul m-a ascultat şi m-a scos la larg.
6 Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?
7 Domnul este ajutorul meu, şi mă bucur când îmi văd împlinită dorinţa faţă de vrăjmaşii mei.
8 Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om;
9 mai bine să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în cei mari.
10 Toate neamurile mă înconjurau: în Numele Domnului le tai în bucăţi.
11 Mă înconjurau, m-au împresurat: dar în Numele Domnului le tai în bucăţi.
12 M-au înconjurat ca nişte albine; se sting ca un foc de spini: în Numele Domnului le tai în bucăţi.
13 Tu mă împingeai, ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat.
14 Domnul este tăria mea şi pricina laudelor mele; El m-a mântuit.
15 Strigăte de biruinţă şi de mântuire se înalţă în corturile celor neprihăniţi: dreapta Domnului câştigă biruinţa!
16 Dreapta Domnului se înalţă; dreapta Domnului câştigă biruinţa!
17 Nu voi muri, ci voi trăi şi voi povesti lucrările Domnului.
18 Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morţii.
19 Deschideţi-mi porţile neprihănirii, ca să intru şi să laud pe Domnul.
20 Iată poarta Domnului: pe ea intră cei neprihăniţi.
21 Te laud, pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit.
22 Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.
23 Domnul a făcut lucrul acesta şi este o minunăţie înaintea ochilor noştri.
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne înveselim în ea!
25 Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!
26 Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului! Vă binecuvântăm din Casa Domnului.
27 Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. Legaţi cu funii vita pentru jertfă şi aduceţi-o până la coarnele altarului!
28 Tu eşti Dumnezeul meu, şi eu Te voi lăuda; Dumnezeule, Te voi preamări.
29 Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!