Selectează versiunea
Versiunea Dumitru Cornilescu (ro)
Versiunea King James (en)
Versiunea Webster (versiunea KJV refăcută) (en)
Versiunea American Standard (en)
Versiunea Basic English (en)
Versiunea Young's Literal Translation (en)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1
Răspunsul lui Iov.

Iov a luat cuvântul şi a zis:
2 „Cât de bine ştii tu să vii în ajutorul slăbiciunii! Cum dai tu ajutor braţului fără putere!
3 Ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere! Ce belşug de înţelepciune dai tu la iveală!
4 Către cine se îndreaptă cuvintele tale? Şi al cui duh vorbeşte prin tine?
5 Înaintea lui Dumnezeu tremură umbrele sub ape şi sub locuitorii lor;
6 înaintea Lui Locuinţa morţilor este goală, adâncul n-are acoperiş.
7 El întinde miazănoaptea asupra golului, şi spânzură pământul pe nimic.
8 Leagă apele în norii Săi, şi norii nu se sparg sub greutatea lor.
9 Acoperă faţa scaunului Său de domnie şi Îşi întinde norul peste el.
10 A tras o boltă pe faţa apelor, ca hotar între lumină şi întuneric.
11 Stâlpii cerului se clatină şi se înspăimântă la ameninţarea Lui.
12 Prin puterea Lui tulbură marea, prin priceperea Lui îi sfărâmă furia.
13 Suflarea Lui înseninează cerul, mâna Lui străpunge şarpele fugar.
14 Şi acestea sunt doar marginile căilor Sale, şi numai adierea lor uşoară ajunge până la noi! Dar tunetul lucrărilor Lui puternice cine-l va auzi?”