In ce credem noi?


 • Noi credem într-un Dumnezeu unic şi veşnic, existând în trei persoane distincte şi indivizibile: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. (1 Ioan 5:7; Matei 28:19; 2 Corinteni 13:14).
 • Noi credem în inspiraţia verbală şi plenară a Bibliei, ca şi Cuvânt al lui Dumnezeu; credem că ea este infailibilă, autoritate unică şi finală în materie de credinţă şi doctrină. (2 Timotei 3:16; 2 Petru 1:20).
 • Noi credem în divinitatea lui Isus Cristos, în faptul că El este Fiul lui Dumnezeu, în zămislirea Lui din Duhul Sfânt, naşterea Lui din fecioara Maria, viaţa Sa fără păcat, moartea Sa salvatoare, învierea Sa glorioasă, înălţarea şi revenirea Sa pe nori pentru răpirea Bisericii şi judecata finală a omenirii, în vederea pedepsei sau răsplătirii. (Luca 1:26-35; Isaia 7:14; Isaia 9:6; 1 Corinteni 15:1-4).
 • Noi credem în realitatea existenţei diavolului şi a îngerilor Lui, care lucrează astăzi în lume; el a fost învins prin jertfa lui Cristos de pe Calvar; credem în judecata şi în pedeapsa lor eternă. (Apocalipsa 20:10; Matei 25:41).
 • Noi credem că omul în natura sa este păcătos, despărţit de Dumnezeu; singura modalitate de a fi salvat este prin har, prin credinţa în Isus Cristos şi mărturisirea Lui ca Domn şi Mântuitor personal. (Romani 6:23; Efeseni 2:8).
 • Noi credem că naşterea din nou, iertarea păcatelor, justificarea, regenerarea, salvarea şi vindecarea sunt efectuate de către Duhul Sfânt, prin credinţa omului în harul lui Dumnezeu şi în jertfa deplină a Domnului Isus Cristos, având ca rezultat poziţia de sfinţi înaintea lui Dumnezeu.
 • Noi credem că lauda şi închinarea înaintea lui Dumnezeu sunt exprimate prin trăirea în Duh şi adevăr şi prin diferite forme de manifestare biblice.
 • Noi credem în împlinirea poruncii Domnului Isus Cristos de a fi botezaţi în apă prin scufundare, la maturitate, în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt, ca semn al legământului cu Isus Cristos. (Matei 28:18; Faptele Apostolilor 2:37-41, 19:1-6).
 • Noi credem în necesitatea împlinirii poruncii de a serba "Cina Domnului", în amintirea morţii şi învierii Sale, şi pentru vestirea revenirii Sale pe nori în glorie. (1 Corinteni 11:23; Matei 26:26-28; Luca 22:17-20).
 • Noi credem în botezul cu Duhul Sfânt, prin umplerea supranaturală cu putere şi prin evidenţa vorbirii în alte limbi, pentru a fi martori ai lui Isus Cristos în lume.
 • Noi credem în lucrarea şi călăuzirea Duhului Sfânt, prin manifestarea roadelor şi a darurilor Sale în biserică, fiind a treia Persoană din Dumnezeu. (1 Corinteni 12; Romani 12; Efeseni 4:11).
 • Noi credem în neprihănirea căpătată prin credinţă şi trăirea unei vieţi sfinte înaintea lui Dumnezeu.
 • Noi credem în unitatea Bisericii ca Trup al lui Isus Cristos, alcătuită din totalitatea credincioşilor de pe pământ, care au experimentat naşterea din nou, primindu-l pe Isus ca Domn al vieţii lor, indiferent de timpul, locul sau felul grupării acestora.
 • Noi credem că avem datoria de a-i iubi pe toţi oamenii, indiferent de clasa socială, de rasă, naţionalitate sau convingere religioasă. (1 Corinteni 13; 1 Ioan 4:8).
 • Noi credem în nădejdea vieţii veşnice, revenirea Domnului Isus şi judecata viitoare.