Despre noi - Viziune, misiune, scop


Viziune

Să formăm închinători adevăraţi în duh şi în adevăr, iubind pe Dumnezeu şi pe oameni, schimbând lumea din jurul lor şi să înfiinţăm biserici cu aceeaşi viziune în cartierele mari ale oraşului Iaşi, cât şi în zonele învecinate.

Ioan 4:23,24 "Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr."


Misiune

  • Să iubim pe Dumnezeu şi să ne închinăm Lui.
  • Să iubim pe fraţi şi surori şi să le slujim.
  • Să iubim pe oameni şi să le vestim Evanghelia.

Luca 10:27 "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul Tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi."


Scop

  1. Mântuirea oamenilor
  2. Ucenicizarea lor
  3. Delegarea lor

Marcu 16:15 "Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură."

Matei 28:19,20 "Faceţi ucenici din toate neamurile... şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit."